Інструкція для посади "Опоряджувальник будівельний 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Опоряджувальник будівельний 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи опоряджувальником будівельним 3 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи приготування фарбувальних сумішей для виконання малярних робіт;
      - склад та способи приготування розчинів різних видів (декоративних, із сухих штукатурних сумішей, для штукатурки спеціального призначення), бетонів для торкретування;
      - види та властивості сповільнювачів та прискорювачів тужавлення;
      - властивості розчинів з хімічними домішками (хлористі розчини, розчини з додаванням поташу, хлористого кальцію) та правила користування ними;
      - способи виконання поліпшеної штукатурки;
      - способи промаячування поверхонь;
      - способи механізованого нанесення розчинів та торкретування поверхонь;
      - способи розбивання, провішування, промаячування горизонтальних та вертикальних поверхонь;
      - способи встановлення та кріплення фасонних плиток;
      - правила ремонту підлог та заміни плиток;
      - способи облицьовування склом "марбліт";
      - правила улаштовування самовирівнювальної заливної підлоги та мозаїчного покриття;
      - будову, принцип дії та правила експлуатації засобів механізації робіт: машин, механізмів та механізованого інструменту для малярних робіт (крім агрегатів високого тиску), пересувних малярних станцій, шпалерорізальних машин, розчинонасосів, цемент-гармат та форсунок до них, затиральних машин, машин для вібровдавлювання плиток;
      - вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання малярних, шпалерних, штукатурних, лицювальних та плиткових робіт;
      - вимоги до якості виконаних робіт;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь, обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, облицювання керамічними, скляними та іншими плитками.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Опоряджувальник будівельний 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Шпаклювання, прооліфлювання та ґрунтування поверхонь механізованим інструментом.

5.2. Фарбування поверхонь пензлями, щітками, валиками, ручними фарбопультами.

5.3. Витягування фільонок без підтушовування.

5.4. Фарбування за трафаретом в один тон.

5.5. Приготування ґрунтувальних, фарбувальних сумішей, емульсій та паст за визначеним складом.

5.6. Ґрунтування стиків та фарбування перил, прогонових споруд, ферм, балок мостів.

5.7. Очищання елементів від бруду, іржі або старої фарби.

5.8. Обклеювання поверхонь стін простими та цупкими шпалерами, тканинами.

5.9. Заміна шпалер, що наклеєні внапусток.

5.10. Фарбування поверхонь олійними та водоемульсійними фарбами.

5.11. Фарбування скла олійною фарбою.

5.12. Виведення плям на обклеєних поверхнях.

5.13. Обрізання крайки шпалер на шпалерорізальній машині.

5.14. Пакетне розкроювання шпалер на верстаті.

5.15. Промаячування поверхонь.

5.16. Нанесення штукатурного розчину на поверхню із застосуванням розчинонасосу.

5.17. Поліпшене обштукатурювання вручну прямолінійних поверхонь, стін, стель, пілястрів, ніш з укосами, балок постійного перерізу тощо.

5.18. Ремонт поліпшеної штукатурки.

5.19. Обштукатурювання укосів, присхідців та відливів.

5.20. Витягування падуг з оброблянням кутів.

5.21. Улаштовування безпіщаної накривки під високоякісне фарбування.

5.22. Розчищання швів між плитами збірного залізобетонного перекриття, стіновими панелями.

5.23. Опоряджання лузг та усенків.

5.24. Механізоване нанесення розчину на обштукатурені поверхні.

5.25. Торкретування поверхонь.

5.26. Опоряджання укосів збірними елементами.

5.27. Обштукатурювання камер коробів та каналів по сталевій сітці.

5.28. Залізнення поверхні штукатурки.

5.29. Відливання плит та встановлювання вентиляційних коробів складних обрисів.

5.30. Установлювання та кріплення рамок для клапанів та жалюзі.

5.31. Встановлювання приладів вентиляції з перевірянням їх дії та укріплювання підвісок і кронштейнів.

5.32. Приготування декоративних розчинів та розчинів для штукатурок спеціального призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних, термостійких, рентгенонепроникних тощо) за визначеним складом.

5.33. Механізоване затирання опоряджувального шару.

5.34. Провішування та промаячування для облицьовування прямолінійної поверхні.

5.35. Облицьовування плитками пілястр, ніш та інших дрібних поверхонь.

5.36. Облицьовування плитками на розчині, мастиках і сумішах суцільних прямолінійних поверхонь стін із товщиною швів до 2 мм.

5.37. Установлювання фасонних плиток (карнизних, плінтусних, кутових тощо).

5.38. Укладання фризу простого рисунку з розмічанням.

5.39. Заміна плиток.

5.40. Ремонт плиткових підлог.

5.41. Облицьовування поверхні стін склом "марбліт" та плитками із склокристаліту, скломармуру.

5.42. Облицьовування підлог із застосуванням машин для вібровдавлювання плиток.