Інструкція для посади "Опоряджувальник будівельний 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Опоряджувальник будівельний 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи опоряджувальником будівельним 4 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи підбирання фарбувальних сумішей (розбіли, підбарвлення тощо);
      - способи виконання високоякісної штукатурки;
      - способи декоративного обштукатурювання фасадів;
      - прийоми розмічання та розплановування поверхонь фасаду й внутрішніх поверхонь;
      - будову шаблонів для витягування тяг;
      - способи виконання штукатурок спеціального призначення (гідроізоляційних, газоізоляційних, звуковбирних, термостійких, рентгенонепроникних тощо);
      - способи розмічання та розплановування під декоративне облицьовування та облицьовування плитками криволінійної поверхні;
      - способи декоративного облицьовування;
      - правила улаштовування самовирівнювальної заливної підлоги та мозаїчного покриття;
      - будову та правила експлуатації фарбувальних агрегатів високого тиску, механічного, електричного інструменту різних типів та призначення, що використовується під час виконання малярних, штукатурних та лицювальних робіт;
      - вимоги до якості матеріалів та якості робіт;
      - правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час фарбування, обклеювання та ремонту поверхонь, обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки, облицювання керамічними, скляними та іншими плитками.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Опоряджувальник будівельний 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Фарбування поверхонь механізованим інструментом та агрегатами високого тиску.

5.2. Торцювання та флейцювання поверхонь.

5.3. Витягування фільонок із підтушовуванням.

5.4. Фарбування за трафаретом у два та більше тонів.

5.5. Декоративне обробляння поверхні в один або декілька тонів.

5.6. Обробляння поверхонь під деревину та камінь.

5.7. Обробляння поверхонь стін за ескізами клейовими речовинами у два – чотири тони.

5.8. Копіювання та вирізання трафаретів будь-якої складності.

5.9. Складання фарбувальних сумішей потрібного тону з кількістю пігментів не більше чотирьох.

5.10. Обробляння поверхні набризком, кольоровим декоративним дрібняком.

5.11. Обклеювання стін впритул високоякісними та деревними шпалерами, дерматином тощо.

5.12. Заміна шпалер, наклеєних впритул.

5.13. Обклеювання стелі шпалерами.

5.14. Ручне та механізоване нанесення розчину на криволінійні поверхні.

5.15. Високоякісна штукатурка стін, стель, стовпів, пілястр і колон постійного перерізу гладких та з канелюрами.

5.16. Обштукатурювання плоских стель із кесонами будь-яких обрисів.

5.17. Нанесення на поверхню декоративних розчинів, їх обробляння вручну та механізованими інструментами.

5.18. Витягування тяг постійного перерізу різними видами розчинів на прямолінійних поверхнях з оброблянням кутів.

5.19. Розмічання та прорізування рустів на обштукатурених поверхнях, у тому числі на фасадах.

5.20. Опоряджання фасадів декоративною штукатуркою.

5.21. Ремонт декоративної штукатурки фасадів у окремих місцях та високоякісної штукатурки внутрішніх поверхонь будинків.

5.22. Обштукатурювання поверхонь розчинами спеціального призначення (гідроізоляційними, газоізоляційними, звуковбирними, рентгенонепроникними тощо).

5.23. Облицьовування плитками стелі та криволінійних поверхонь.

5.24. Настилання підлог килимовою керамікою з розплановуванням поверхні під укладання за визначеним рисунком.

5.25. Розплановування поверхні та укладання фризу будь-якого рисунку.

5.26. Декоративне облицьовування плитками.