Інструкція для посади "Монтер колій 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтер колій 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтером колій 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виконання монтажу та демонтажу стрілочних переводів;
      - правила виконання робіт під час замінювання та регулювання стрілочних переводів;
      - способи замірювання кривих ділянок колії за стрілами прогину;
      - способи підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії;
      - будову та принцип дії складальних верстатів ланкоскладальних ліній.

1.4. Монтер колій 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтер колій 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтер колій 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтер колій 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої споруди колій і наземних ліній метрополітену.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтер колій 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтер колій 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтер колій 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтер колій 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтер колій 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтер колій 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтер колій 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтер колій 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтер колій 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтер колій 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Монтери колій, які виконують роботи з утримання і ремонту колії штучних споруд і земляного полотна на ділянках руху поїздів (пасажирських зі швидкістю 140 км/год, вантажних - 90 км/год та більше), ділянок перевальних, що мають складну інженерну геологію (мари, карсти, болота, схований лід, зсуви тощо), ділянок з рекуперативним гальмуванням, а також ті, що обслуговують гіркові колії сортувальних станцій, тарифікуються на один розряд вище.

5.2. Монтери колій, що виконують роботи з поточного утримання ліній метрополітену, тарифікуються за цими кваліфікаційними характеристиками.

6. Приклади робіт

6.1. Монтаж і демонтаж стрілочних переводів і кріплення їх до шпал і брусів.

6.2. Розраховування зрушення для постановки колії у проектне положення.

6.3. Регулювання стрілочного переводу та перевідного механізму в процесі експлуатації.

6.4. Підбирання рейок за довжиною і перевіряння їх укладання за косинцем на мостових брусах штучних споруд.

6.5. Замірювання кривих ділянок колії за стрілами прогину.

6.6. Візування та розбивання кругових і перехідних кривих колій залізниці та наземних ліній метрополітену під час ставлення у проектне положення за розрахунком.

6.7. Регулювання профілів стрілочних переводів під час зростання та осідання пучан.

6.8. Монтаж і демонтаж відводів контактної рейки.

6.9. Розраховування та підбирання укорочених рейок для кривих ділянок колії.

6.10. Установлювання та регулювання візків для замінювання інвентарних рейок зварними завісами.

6.11. Регулювання зазорів у стиках контактної рейки.

6.12. Вимірювання та виправляння рейкових ниток на залізничних плитах і блоках за шириною колії та рівнем.

6.13. Складання ланок колій на складальних верстатах ланкоскладальної лінії.