Інструкція для посади "Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування металургійних заводів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи монтажу, регулювання та налагоджування особливо складного устаткування;
      - способи вивіряння устаткування нівеліром 1 класу точності та теодолітом;
      - правила випробування агрегатів і машин під час введення їх в експлуатацію;
      - будову, призначення та способи монтажу систем густого та рідкого змащування, емульсійних, гідравлічних і пневматичних установок, розрахованих на робочий тиск понад 20 МПа (200 кгс/см2).

1.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні високоточні роботи.

2.2. Монтаж особливо складного устаткування.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування металургійних заводів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Монтажники, які виконують монтажні роботи із застосуванням новітніх технологій монтажу, тарифікуються за 7 розрядом.

5.2. Монтажники повинні мати вищу або професійно-технічну освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник).

6. Приклади робіт

6.1. Стропування, переміщання, укладання і розстропування устаткування масою більше 60 т з використанням універсальних такелажних засобів та підіймальних кранів.

6.2. Шабрування вузлів і деталей площею понад 0,5 м2.

6.3. Статичне балансування деталей устаткування діаметром понад 800 мм.

6.4. Притирання ущільнювальних поверхонь в арматурі діаметром понад 600 мм, установлювання арматури діаметром понад 600 мм.

6.5. Гідравлічне та пневматичне випробування змонтованого устаткування, розрахованого на робочий тиск понад 20 МПа (200 кгс/см2).

6.6. Вивіряння устаткування нівеліром 1 класу точності та теодолітом.

6.7. Пуск агрегатів і машин та здавання їх в експлуатацію з попереднім налагоджуванням устаткування.

6.8. Монтаж такого устаткування: для доменних цехів - власне доменної печі (за винятком свердлильної машини), пристрою для сушіння жолобів, механізованого майданчика для змінювання фурм; обладнання колошникового пристрою (за винятком атмосферних і парових клапанів), штовхачів зі стопорною установкою ливарного двору; обладнання в будівлі скіпового підйомника, гвинтових транспортерів; пластинчастих конвеєрів, розподілювачів агломерату, воронок-ваг, вагонів-ваг, устаткування газоочищування, конвеєра з роликами та мульдами, кантувальної лебідки.

6.9. Для мартенівських цехів - лебідок, противаг, опор та блоків перевідного пристрою; лебідок та противаг затулок завалочних вікон, завалочних машин, пневматичного молота, ваг циферблатних, електролебідок пристрою для прибирання шлаку, установки для сушіння ковшів, електровізка для розливання сталі, шлаковоза, устаткування відділення підготовки виливниць, тарілчастого млина, змішувальних бігунів, залізничних ваг електролебідок копра шихтового двору.

6.10. Для конверторних цехів - конвертора з механізмом повороту і майданчиком, кисневих фурм, напівзасувок каміну конвертора, візка домкратного, підйомника телескопічного, візка мульдового для навантажування конвертора, пересувного майданчика для взяття проби, візка сталевіз-ного самохідного, пристрою для сушіння конвертора, установок для сушіння сталерозливальних ковшів; станин, роликових обойм, кожухів, приводу і механізму повороту міксера, газоповітропроводів та газових пальників міксера, приводу кришки заливного люка міксера, машини для скачування шлаку, міксерних ваг.

6.11. Для агломераційних фабрик і фабрик грудкування залізних руд - приводу агломашини, напрямних руху спі-кальних візків, горнів, газопальникових і розвантажувальних пристроїв агломашин, ексгаустерів, охолоджувачів агломерату, окомковувачів шихти, барабанів охолодження обороту, дробарок агломерату.

6.12. Для прокатних цехів - робочих клітей та станів холодної та гарячої прокатки, шестеренних клітей та редукторів, шпиндельних з'єднань та муфт, маніпуляторів та перекидачів, ножиць холодного та гарячого різання, штовхачів та зіштовхувачів, конвеєрів, транспортерів та холодильників, моталок та розмотувачів, столів, машин опоряджувальних; пристроїв передавальних та приймальних, гартівних, сушильних; гідравлічних пресів.

6.13. Для автоматичних централізованих систем густого та рідкого змазування прокатних станів - резервуарів та прес-баків, центрифуг, комунікацій систем рідкого змащування, магістральних трубопроводів густого та рідкого змазування.

6.14. Для апаратури та трубопроводів гідравлічних та пневматичних установок - акумуляторів, проміжних фланцевих з'єднань, підводів до робочих циліндрів; наповнювачів, головних розподільників, клапанів наповнення масою більше 5 т; арматури високого тиску масою більше 2 т; компенсаторів гідроударів, установлюваних на фундаменті; розподільників та напірної регулювальної арматури масою більше 0,5 т; гідроагрегатів масою більше 1 т.

6.15. Для сталеплавильних печей - приводу механізму повороту ванни та механізму підйому та повороту склепіння сталеплавильної печі.

6.16. Для феросплавлювальних печей - зубчатого вінця, приводу механізму повороту ванни, електротримачів із підвісними кожухами.

6.17. Для дугових вакуумних електропечей - вакуумних систем, опорних колон, рейкових колій.

6.18. Для нагрівальних та термічних печей - приводів опорної частини поду, обертового поду кільцевих печей.

6.19. Для механізмів переміщання поду, подових балок, каркасів печей з крокуючим подом.

6.20. Для вертикальних камер, зволожувачів газу установок електролітичного очищання металевої штаби, установок нанесення термозахисного покриття, монтажу каркасів печей (крім укрупнювального складання), спрямовуючих та центруючих роликів, ванн швидкого охолоджування з роликами, спрямовуючих накопичувальних веж (крім веж укрупнювального складання), охолоджувального обладнання з вузлом тягнучих роликів, муфель, механізмів захвату та подавання смуги до вертикальної протяжної печі світлого випалу.