Інструкція для посади "Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств будівельних матеріалів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння габаритів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу;
      - способи користування механізованими інструментами спеціального призначення;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи гідравлічного випробовування;
      - способи стропування та переміщання вантажів, правила користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову устаткування, що монтується.

1.4. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу устаткування підприємств будівельних матеріалів і конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж окремих вузлів цементних печей: ущільнювальних пристроїв, ревізійних люків, навішування ланцюгів ланцюгової завіси.

5.2. Монтаж окремих вузлів камерних електропечей і випалювальних печей.

5.3. Монтаж бункерів просипу колосникових холодильників.

5.4. Монтаж верстатів для виправляння, різання, гнуття арматури та арматурної сітки.

5.5. Монтаж бункера роздавального, бадді для бетону, сушильної шафи.

5.6. Розбирання, очищання та змащування під час ревізії окремих вузлів устаткування.

5.7. Переміщання устаткування за допомогою гідравлічних домкратів, електролебідок і кранів.