Інструкція для посади "Опоряджувальник будівельний 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Опоряджувальник будівельний 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи опоряджувальником будівельним 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію приготування фарбувальних сумішей різних видів;
      - види розпису та шрифтів;
      - способи підбирання та складання трафаретів;
      - способи та прийоми розпису поверхонь;
      - правила кольороутворення та прийоми змішування пігментів з урахуванням їх хімічної взаємодії;
      - способи та прийоми розмічання особливо складних поверхонь під штукатурку;
      - прийоми та методи виконання художньої штукатурки;
      - способи розмічання, розпланування та виконання мозаїчного та художнього облицювання плитками, мозаїчними та фігурними елементами;
      - вимоги до якості виконання малярних, шпалерних, штукатурних, облицювальних та плиткових робіт;
      - будову та правила експлуатації машин, механізмів та механізованого, електричного інструменту, правила їх налагоджування;
      - правила роботи на підмостках, риштуванні, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час фарбування, художнього (альфрейного) опоряджання та ремонту поверхонь, обштукатурювання поверхонь, ремонту штукатурки, облицьовування керамічними, скляними та іншими плитками.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Опоряджувальник будівельний 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Рельєфне та фактурне фарбування поверхонь.

5.2. Аерографічне опоряджання поверхонь.

5.3. Орнаментальний розпис у декілька тонів.

5.4. Об'ємний розпис.

5.5. Розпис за рисунками та ескізами від руки та за припорохом.

5.6. Складання тональної гами особливо складних фарбувальних складів за зразками.

5.7. Фарбування металевих конструкцій прогонових споруд мостів.

5.8. Декоративне лакування, бронзування, золочення та сріблення поверхонь.

5.9. Витягування тяг постійного та змінних перерізів на криволінійних поверхнях.

5.10. Розплановування та обштукатурювання криволінійних стель із кесонами будь-яких обрисів.

5.11. Обштукатурювання стовпів, колон, пілястр і балок змінного перерізу, гладких і з канелюрами.

5.12. Обштукатурювання стовпів, колон, пілястр і балок постійного перерізу декоративними розчинами.

5.13. Розплановування та обштукатурювання багатоцентрових і стрілчастих куполів, склепінь та арок.

5.14. Витягування складних розеток із декількох центрів.

5.15. Обштукатурювання сграфіто" за ескізами.

5.16. Ремонт особливо складних штукатурок та штукатурок спеціального призначення.

5.17. Декоративне та художнє облицьовування плитками стелі, сферичних та криволінійних поверхонь складної конфігурації.

5.18. Декоративне та художнє настилання підлог із плиток різних видів.

5.19. Художнє облицьовування плитками стін.

5.20. Встановлювання мозаїкових картин із плиток за визначеним рисунком.