Інструкція для посади "Машиніст дробильних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст дробильних установок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста дробильних установок 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - вимоги до сировини (вологість, забрудненість, структура побудови), яка поступає на дроблення, розмелювання, полірування, і до якості готового продукту;
      - режим дроблення;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Машиніст дробильних установок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст дробильних установок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст дробильних установок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст дробильних установок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес дроблення солоду на солододробильному агрегаті.

2.2. Регулює подачу солоду на розподільний пристрій, одержує фракції помелу: борошна, крупки, лушпиння; відбирає їх проби.

2.3. Обслуговує агрегат, регулює його роботу за результатами аналізів проб.

2.4. Веде облік кількості дробленого солоду.

2.5. Очищує готовий солод на полірувальних машинах.

2.6. Дробить і розмелює ячмінь, рис та іншу сировину на млинах усіх видів.

2.7. Контролює одержання необхідного тонкого помелу.

2.8. Обслуговує транспортні засоби подавання матеріалів на млин і аерозоль-транспорт для подрібненого продукту.

2.9. Обслуговує бункери для збору продуктів дроблення.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст дробильних установок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст дробильних установок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.