Інструкція для посади "Старший фахівець сфери захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший фахівець сфери захисту інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність у сфері спеціального зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - види техніки, будову та технічні можливості засобів спеціального зв’язку;
      - сучасну суспільно-політичну обстановку;
      - основи планування та можливості бойового застосування засобів спеціального зв’язку;
      - порядок розгортання техніки спеціального зв’язку;
      - основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки спеціального зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку;
      - умови зберігання та експлуатації технічних засобів спеціального зв’язку;
      - правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки;
      - форми та методи навчання і виховання особового складу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Старший фахівець сфери захисту інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший фахівець сфери захисту інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший фахівець сфери захисту інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший фахівець сфери захисту інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та забезпечує безперебійну і належну роботу у сфері спеціального зв’язку відповідно до чинних норм, правил та інструкцій.

2.2. Забезпечує оперативне виконання наказів і вказівок керівництва та підтримання у робочому стані техніки спеціального зв’язку.

2.3. Організовує проведення комплексного технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку з дотриманням затверджених графіків.

2.4. Бере участь у розробленні планів і завдань розвитку та технічного забезпечення сфери спеціального зв’язку, організовує та контролює їх виконання.

2.5. Аналізує показники роботи техніки, ліній та каналів спеціального зв’язку та інші показники роботи, готує пропозиції щодо вдосконалення спеціального зв’язку та усунення збоїв у роботі.

2.6. Визначає потреби та вносить пропозиції щодо впровадження нової техніки спеціального зв’язку та заходів, що сприяють підвищенню надійності та якості спеціального зв’язку.

2.7. Забезпечує дотримання вимог режиму секретності особовим складом сфери спеціального зв’язку.

2.8. Сприяє впровадженню заходів щодо забезпечення належного зберігання та охорони технічних засобів спеціального зв’язку та службових об’єктів.

2.9. Контролює своєчасність забезпечення особового складу сфери спеціального зв’язку матеріально-технічними засобами, чинними нормативними, інструктивними та довідковими матеріалами, створення належних умов для ефективної праці.

2.10. Проводить роботу з організації підвищення кваліфікації особового складу сфери спеціального зв’язку, організовує спеціальне навчання з експлуатації та обслуговування сучасних технічних засобів спеціального зв’язку.

2.11. Організовує своєчасне складання та подання встановленої звітності.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший фахівець сфери захисту інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший фахівець сфери захисту інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший фахівець сфери захисту інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший фахівець сфери захисту інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший фахівець сфери захисту інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший фахівець сфери захисту інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший фахівець сфери захисту інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший фахівець сфери захисту інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший фахівець сфери захисту інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи у сфері спеціального зв’язку під час виконання поставлених завдань, проведення занять та навчань; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами, технічною, експлуатаційною та нормативною документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.