Інструкція для посади "Машиніст підземних установок 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підземних установок 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підземних установок 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, типи й технічні характеристики обслуговуваних машин, механізмів і установок, правила їх експлуатації та догляду за ними;
      - систему сигналізації і правила подання сигналів;
      - способи виявлення та усунення неполадок в роботі обслуговуваного обладнання;
      - порядок обліку видобутого вугілля та породи, що видається;
      - принцип дії та призначення пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів;
      - улаштування заземлення обслуговуваного обладнання;
      - схему транспортування вантажів на обслуговуваній дільниці;
      - профіль і стан колій та стрілок на робочому місці;
      - способи піднімання вагонеток, що зійшли з рейок;
      - найвигідніші режими роботи насосних і вуглесосних установок та способи запобігання гідравлічних ударів;
      - будову пульпозбірників, водозбірників, колекторів, колодязів для всмоктування;
      - конструкції канатів, способи їх кріплення та регулювання довжини;
      - способи скреперування в різних умовах;
      - основи гідравліки та електрослюсарної справи.

1.4. Машиніст підземних установок 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підземних установок 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підземних установок 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підземних установок 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує насосними та вуглесосними установками, ерліфтними підйомами, скреперними та маневровими лебідками, перекидачами, конвеєрами, живильниками, перевантажувачами, міжвагонними перекривачами, пристроями для механічного очищення вагонеток та іншими аналогічними машинами й механізмами.

2.2. Спостерігає за режимом роботи й технічним станом обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання, регулює ступінь їх завантаження, виявляє та усуває дрібні неполадки установок у процесі роботи.

2.3. Проводить змащування вузлів і деталей; вантаження вугілля з конвеєра, живильника або люка у вагонетки; вибирання з вагонеток та конвеєрів сторонніх предметів, складування їх; вантаження гірничої маси, що розсипається з конвеєра, люка, живильника, на доставні засоби; зчеплення, розчеплення, підкочування та відкочування навантажених і порожніх вагонеток у межах зони обслуговування.

2.4. Здійснює формування поїздів, подання сигналів, піднімання вагонеток, що зійшли з рейок; кайлування, дробіння та підкидання гірничої маси на скреперну доріжку в процесі скреперування; пересування маневрових і скреперних лебідок та закріплення їх на новому місці; очищення вагонеток, транспортних механізмів, приймальних майданчиків та колій у місцях вантаження й розвантаження, під люками та скреперними полицями.

2.5. Керує високовольтними розподільними пристроями.

2.6. Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання.

2.7. Під час обслуговування перекидачів веде облік видобутого вугілля та породи, що видається.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підземних установок 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підземних установок 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі обслуговування центральних вуглесосних станцій (установок) головних гідропідйомів шахт з продуктивністю вуглесосів і насосів до 900 куб.м/добу і більше та ерліфтних підйомів.