Інструкція для посади "Випусковий відповідальний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Випусковий відповідальний" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на посаді випускового - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство з питань інформації;
      - постанови, розпорядження, накази та інші документи органів вищого рівня, що визначають професійні вимоги до художнього рівня теле-, радіопередач;
      - інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарського, наукового та культурного життя в країні та за кордоном;
      - передовий та зарубіжний досвід телебачення, радіомовлення;
      - технічні засоби та технології створення теле-, радіопередач;
      - основи трудового законодавства;
      - галузеві нормативні акти та методичні рекомендації з регламентації діяльності творчих працівників;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Випусковий відповідальний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Випусковий відповідальний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Випусковий відповідальний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Випусковий відповідальний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та забезпечує згідно із затвердженою програмою та графіком випуск теле-, радіопрограми мовного дня.

2.2. Бере участь у розробленні поточних і оперативних планів редакцій (дирекції).

2.3. Забезпечує контроль за дотриманням чинних інструкцій та технологічних правил підготовки та оформлення передач до ведення.

2.4. У разі потреби коригує програму, дикторські тексти та оголошення.

2.5. Контролює проходження передач в ефірі згідно із затвердженою програмою.

2.6. Редагує інформаційні та інші матеріали, що надходять з відділів редакцій, кореспондентської мережі, регіональних теле-, радіокомпаній.

2.7. Готує виклад офіційних документів та матеріалів преси, формує верстку інформаційних випусків.

2.8. Узгоджує з відповідними підрозділами проходження особливо важливих програм.

2.9. Підписує відповідну документацію про минулий ефірний день і фіксує всі зауваження щодо випуску.

2.10. Підтверджує відповідність мікрофонних матеріалів, що вийшли в ефір, тим, що здаються до архіву.

2.11. Готує огляди редакційної пошти.

2.12. Працює з листами телеглядачів (радіослухачів), готує відповіді авторам листів.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Випусковий відповідальний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Випусковий відповідальний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Випусковий відповідальний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Випусковий відповідальний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Випусковий відповідальний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Випусковий відповідальний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Випусковий відповідальний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Випусковий відповідальний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Випусковий відповідальний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Випусковий відповідальний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Випусковий відповідальний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Випусковий відповідальний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Випусковий відповідальний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Випусковий відповідальний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Випусковий відповідальний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Випусковий відповідальний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.