Інструкція для посади "Установник декорацій I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Установник декорацій I категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією установника декорацій II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи постановницьких робіт;
      - прийоми та основні правила побудування і розбирання декорацій;
      - теслярську роботу;
      - системи врубок і з'єднань дерев'яних конструкцій;
      - сорти і породи лісоматеріалів;
      - їх застосування і властивості;
      - креслення і ескізи;
      - прийоми роботи на щитових пристроях;
      - призначення деревообробних верстатів і правила їх експлуатації;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Установник декорацій I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Установник декорацій I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Установник декорацій I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Установник декорацій I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підготовчі роботи під час будівництва і розбирання декорацій.

2.2. Виготовлює за кресленнями та ескізами елементи декорацій із застосуванням вимірювальних і столярних інструментів.

2.3. Працює на деревообробних верстатах.

2.4. Будує, збирає декорації з декоративних елементів за кресленнями та ескізами, укріплює їх, розбирає.

2.5. Обшиває фундусні та каркасні стіни дошками, вагонкою, фанерою, горбилем, кахлями (фанерними).

2.6. Влаштовує каркаси стін у павільйоні і на натурі (радіусних і з отворами складного обрису).

2.7. Оброблює стіни під обвалену частково штукатурку, влаштовує каркас під розлом кладки цегляних стін.

2.8. Влаштовує помости з виготовленням стійок або ж зі сходами і терасами.

2.9. Виготовлює м'які стелі.

2.10. Монтує металеві напівсфери.

2.11. Виготовлює і встановлює постаменти.

2.12. Настилає підлоги фанерою, штучними плитами, влаштовує фанерні фризи, підлоги з нерівностями.

2.13. Збирає освітлювальні риштування.

2.14. Засипає площу декорацій тирсою, піском, землею і будівельним сміттям.

2.15. Планує площу.

2.16. Розбирає столярні деталі для подальшого використання під час установлення декорацій.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Установник декорацій I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Установник декорацій I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Установник декорацій I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Установник декорацій I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Установник декорацій I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Установник декорацій I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Установник декорацій I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Установник декорацій I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Установник декорацій I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Установник декорацій I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.