Інструкція для посади "Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста гідроагрегатів III групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи й технічні характеристики гідроагрегатів і допоміжного устаткування;
      - електричні схеми власних потреб 0,4 кВ;
      - принцип роботи регуляторів швидкості, маслонапірних установок, засобів вимірювань, захисту гідроагрегатів і сигналізації;
      - допустимі відхилення параметрів;
      - техніко-економічні показники роботи гідроагрегатів, основи гідравліки, електротехніки й механіки.

1.4. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює експлуатаційне обслуговування гідроагрегатів одиничною потужністю понад 10 до 25 тис.кВт і забезпечує безперебійну й економічну роботу.

2.2. Здійснює пуск, зупинку, випробування устаткування і перемикання в електричних схемах гідроагрегатів до 0,4 кВ включно.

2.3. Контролює показання засобів вимірювань, роботу регуляторів швидкості і маслонапірних установок.

2.4. Ліквідує аварійні ситуації.

2.5. Виявляє несправності в роботі основного й допоміжного устаткування.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст гідроагрегатів IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.