Інструкція для посади "Питлівник I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Питлівник I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією питлівника II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - систему організації та ведення технологічного процесу на борошномельних підприємствах;
      - технологічні схеми розмелювання зерна, підготовки його до помелу, руху готової продукції, висівок та відходів;
      - основне технологічне устаткування на підприємстві та принципи його роботи;
      - типові технологічні процеси та режими виробництва;
      - стандарти, технічні умови та інші нормативні й керівні матеріали з проектування, розроблення та оформлення технологічної документації;
      - методи проведення патентних досліджень;
      - основні вимоги наукової організації праці під час проектування технологічних процесів і розміщення устаткування;
      - основи економіки, організації праці і виробництва;
      - основи трудового законодавства про працю;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Питлівник I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Питлівник I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Питлівник I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Питлівник I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь в організації та забезпеченні виконання завдань з виробництва борошна та манної крупи.

2.2. Здійснює контроль за додержанням режиму ведення технологічного процесу підготовки, розмелювання зерна; правильною експлуатацією технологічного устаткування; раціональним використанням зерна згідно з розрахунковими нормами, виробництвом продукції встановленої якості.

2.3. Бере участь у складанні пропорції складових зернової суміші на тривалий термін роботи з метою забезпечення ведення технологічних режимів на однорідній помольній партії зерна; проведенні декадних та місячних зачищень.

2.4. Складає відомості про перероблену кількість зерна і одержану продукцію, висівки, відходи та подає їх у бухгалтерію борошномельного підприємства.

2.5. Підготовляє й опрацьовує баланс за етапами або всім технологічним циклом.

2.6. Робить записи про недоліки в роботі устаткування.

2.7. Вимагає додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

2.8. Складає плани розміщення устаткування, технічного оснащення та організації робочих місць, розраховує виробничі потужності та завантаження устаткування.

2.9. Бере участь у розробленні технічно обґрунтованих норм виробітку, розраховує нормативи матеріальних витрат, економічну ефективність технологічних процесів.

2.10. Розробляє технологічні нормативи, карти технічного рівня і якості продукції, іншу технологічну документацію, вносить зміни в технічну документацію у зв'язку з коригуванням технологічних процесів та режимів виробництва.

2.11. Вивчає нові технологічні процеси виробництва борошна та сприяє їх упровадженню на підприємстві.

2.12. Бере участь у складанні та виконанні організаційно-технічних заходів щодо освоєння виробничих потужностей, удосконалення технологій та режимів виробництва.

2.13. Контролює додержання технологічної дисципліни у виробничих підрозділах підприємства та правил експлуатації устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Питлівник I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Питлівник I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Питлівник I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Питлівник I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Питлівник I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Питлівник I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Питлівник I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Питлівник I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Питлівник I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Питлівник I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Питлівник I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Питлівник I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Питлівник I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Питлівник I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Питлівник I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Питлівник I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.