Інструкція для посади "Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста розливально-наповнювальних автоматів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обслуговуваних розливально-наповнювальних автоматів;
      - правила регулювання автоматичних наповнювачів;
      - способи перевірки якості наповнення;
      - правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес наповнення банок усіма видами консервної продукції, соусами, маринадами, олією, бульйоном, сиропом, жиром, водою на розливально-наповнювальних автоматах різних систем продуктивністю понад 150 банок/хв.

2.2. Контролює якість наповнення.

2.3. Регулює автоматичні наповнювачі залежно від виду тари і продукту.

2.4. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст розливально-наповнювальних автоматів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.