Інструкція для посади "Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову агрегатів, приладів та обладнання, що обслуговуються;
      - механізми, інструмент, інвентар та пристрої, які застосовуються, і правила користування ними;
      - схему розташування загальних і спеціалізованих ємностей, трубопроводів та регулюючих пристроїв, що всмоктують і нагнітають;
      - найменування і гатунки нафтопродуктів, що проходять крізь вакуумні установки та нафтопастки;
      - причини несправностей у роботі механізмів обладнання, що обслуговується, способи їх усунення;
      - основи електротехніки, гідравліки та механіки;
      - комунікаційні та розвідні мережі;
      - правила обслуговування балонів, працюючих під тиском.

1.4. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує вакуумні установки, насоси, двигуни та вентилятори на промивально-пропарювальних станціях з витратами води до 150 куб.м/год.

2.2. Пускає, зупиняє, підтримує потрібні параметри роботи обладнання.

2.3. Забезпечує безперебійне постачання водою і розчинами робочі місця на промивальних естакадах та інших об'єктах промивально-пропарювальної станції згідно з вимогами технології приготування цистерн під налив.

2.4. Обслуговує стаціонарні установки з екіпірування рефрижераторного рухомого складу під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації.

2.5. Заповнює ємності рефрижераторного рухомого складу дизельним паливом, розсолом, аміаком, фреоном, пропан-бутаном.

2.6. Утримує в справному стані розсольні, водяні та паливні насоси, ємності для дизельного палива, мастил, розсолу та іншого обладнання.

2.7. Забезпечує збереження згідно з технічними вимогами балонів аміаку, фреону, пропан-бутану та інших холодоагентів, обтиральних матеріалів і твердого палива.

2.8. Веде записи у журналі про роботу обладнання.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст установок з обслуговування рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.