Інструкція для посади "Провідник пасажирського вагона 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідник пасажирського вагона 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією провідника пасажирських вагонів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, обладнання пасажирських вагонів усіх типів, візків пасажирських вагонів усіх типів, гальмового обладнання, будову та принцип роботи автозчепу, підвагонного обладнання;
      - будову СКНБ, СПС (системи пожежної сигналізації), установок кондиціювання повітря та високовольтного опалення, порядок обслуговування та регулювання приладів опалення, примусової вентиляції, електрообладнання, холодильних установок, протипожежного обладнання;
      - правила користування обладнанням у вагоні, яке призначене для обслуговування пасажирів і рятування їх у аварійній ситуації;
      - інструкцію із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів;
      - інструкцію з безпечного ведення робіт;
      - рекомендації з надання першої (долікарської допомоги): географічне розташування найважливіших станцій залізничної мережі;
      - порядок користування службовими розкладами пасажирських поїздів;
      - посадову інструкцію провідника пасажирського вагона;
      - форми обліку та звітності, що застосовуються, порядок їх ведення та складання. Під час обслуговування вагонів міжнародного сполучення додатково повинен знати: іноземну мову в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, яка забезпечує спілкування з пасажирами з службових питань;
      - транспортну географію країн згідно з маршрутом прямування поїздів;
      - правила ведення дорожньої документації, перевезень пасажирів та багажу;
      - тарифи міжнародного сполучення;
      - поїзні і маневрові сигнали, що застосовуються на залізницях по маршруту прямування поїзда.

1.4. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує високу культуру обслуговування пасажирів на шляху прямування поїзда та їх безпеку в аварійній обстановці - у разі обслуговування вагонів, що прямують у поїздах місцевого і далекого сполучення, вагонів спеціального призначення.

2.2. Утримує внутрішнє обладнання вагона та знімного інвентаря у справному стані.

2.3. Забезпечує безпечну посадку та висадку пасажирів.

2.4. Розміщує пасажирів у вагоні згідно з їх проїзними документами.

2.5. Забезпечує безвідмовну роботу приладів опалення, освітлювання, вентиляції, установок кондиціювання повітря та холодильних установок.

2.6. Забезпечує опалення вагонів у зимовий час і підтримує в них нормальну температуру.

2.7. Регулює роботу примусової вентиляції пристроїв кондиціювання повітря, приладів освітлювання і опалення.

2.8. Стежить за роботою електрообладнання, кип'ятильника, нагріванням букс за допомогою приладу СКНБ (система контролю нагрівання букс), перевіряє роботу ручного гальма.

2.9. Забезпечує пасажирів постільною білизною і чаєм.

2.10. У фірмових та міжнародних поїздах додатково пропонує пасажирам чай, каву та кондитерські вироби - цілодобово.

2.11. На прохання пасажирів з дітьми, інвалідів та пристарілих у фірмових та поїздах міжнародного сполучення доставляє на місце пасажиру з вагона-ресторана або буфета різну замовлену продукцію.

2.12. Одержує і здає постільну білизну, продукти чайної торгівлі, забезпечує вагони паливом і водою у разі відсутності екіпірувальної бригади.

2.13. Обов'язково заправляє та прибирає постільну білизну у фірмових і поїздах міжнародного сполучення, а у пасажирських та швидких поїздах дальнього прямування - на прохання пасажирів спальних вагонів.

2.14. Складає акти на зіпсовані або знищені матеріальні цінності і в установленому порядку проводить стягнення їх вартості з винних осіб.

2.15. Сповіщає пасажирів про назву зупинних пунктів та тривалість стоянок поїзда на них.

2.16. Надає у разі потреби першу (долікарську) медичну допомогу пасажирам.

2.17. На спеціальних бланках складає звіти.

2.18. Своєчасно повідомляє начальника (механіка-бригадира) поїзда про наявність вільних місць та місць, що будуть звільнені у вагонах.

2.19. Виконує вологе та сухе прибирання вагона (при цьому прибирає туалети із застосуванням дезрозчину).

2.20. Навішує на вагон порядкові номери і маршрутні дошки.

2.21. Заправляє твердим паливом, чистить топки і зольники від золи та шлаку.

2.22. Забезпечує подавання охолодженої кип'яченої води за допомогою насоса або спеціальних пристроїв.

2.23. Приймає та здає за інвентарним описом і накладними внутрішнє обладнання та знімний інвентар вагонів (згідно з посадовою інструкцією провідника пасажирського вагона).

2.24. У поїздах міжнародного сполучення провідник додатково здійснює: оформлення дорожньої відомості, митні декларації і пред'являє їх митним органам для відмітки, отримує та здає валюту, продає пасажирам плацкарт та оформлює доплатні квитанції згідно з діючими тарифами міжнародного сполучення, оформлює встановлені відмітки на проїзних документах міжнародного сполучення за вимогами пасажирів, контролює виконання встановлених для пасажирів правил під час прямування поїзда у прикордонному районі і по перегону між прикордонними станціями.

2.25. У разі обслуговування останнього вагона провідник забезпечує контроль за станом хвостових сигнальних ліхтарів.

2.26. Огороджує хвіст поїзда під час зупинки у випадках: під час підходу у разі виклику пожежного поїзда, допоміжного локомотива, відбудовного поїзда.

2.27. При цьому провідник хвостового вагона зобов'язаний забезпечити захист состава.

2.28. Бере участь у скороченому випробуванні автогальм.

2.29. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.30. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідник пасажирського вагона 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.