Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи і способи переналагодження електронного обладнання систем контролю і керування апаратури передавання даних;
      - конструктивні особливості систем керування, методи діагностування, конструктивні особливості, кінематичні та електричні схеми, правила експлуатації і технологічної послідовності розбирання, ремонту і складання обладнання, яке обслуговується;
      - характеристики напівпровідникових приладів;
      - принцип роботи високочастотних і імпульсних схем;
      - основи знань про геометричну оптику, інфрачервоні світлофільтри, радіотехнічні та електротехнічні матеріали;
      - правила розрахунків обмоток реле, трансформаторів, методи і правила виконання робіт на діючих електроустановках;
      - основи автоматики та автоматичного регулювання.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у розробленні і випробуваннях дослідних зразків електронної техніки, в модернізації обладнання з програмним керуванням на базі мікропроцесорів, що призначені для контролю пропуску пасажирів.

2.2. Здійснює комплексне технічне обслуговування, налагодження, ремонт, перевірку і здавання в експлуатацію електронних схем і блоків з перевірки і видачі білетів з магнітним носієм.

2.3. Діагностує мікропроцесорне обладнання видачі білетів і жетонів, а також контролю пасажирів.

2.4. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному стані автоматичні контрольні пункти з пропуску пасажирів.

2.5. Обслуговує, перевіряє і регулює акумуляторні самохідні прибиральні машини з електронною системою керування.

2.6. Здійснює демонтаж і монтаж електричної і механічної частин автоматичних контрольних пунктів з пропуску пасажирів, електричних кип'ятильників безперервної дії, автоматичних регуляторів струму, зарядно-буферних пристроїв, побутових кондиціонерів.

2.7. Перевіряє дії високочастотних електросхем, характеристик напівпровідникових приладів, які застосовуються в обладнанні, що обслуговується.

2.8. Виміряє опір ізоляції діючих електроустановок, котушок і ємність конденсаторів.

2.9. Випробовує імпульсні лічильники.

2.10. Регулює роботу реле і магнітних пускачів.

2.11. Замінює контакти.

2.12. Відновлює і замінює деталі і вузли обладнання, що обслуговується.

2.13. Регулює фотодатчики і термодатчики, погоджує їх роботу з роботою усього пристрою.

2.14. Перевіряє і налагоджує всі види захисних пристроїв і автоматики.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.