Інструкція для посади "Ремонтник штучних споруд 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ремонтник штучних споруд 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією ремонтника штучних споруд 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та прийоми виконання робіт з застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань або інших допоміжних або страхувальних пристроїв;
      - технологію виконання робіт при карбуванні нестандартних та складних швів.

1.4. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує штучні споруди, знімаючи поперечники за допомогою транспортного пристрою, перекладаючи обробку стін та зворотного склепіння тунелю з застосуванням пневмо- або електроінструменту з риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв.

2.2. Ліквідує деформації склепіння тунелю.

2.3. Проводить інструментальне вимірювання зміщення тунельної обробки.

2.4. Перекладає обробку склепіння тунелю.

2.5. Посилює кам'яну та бетонну обробки склепіння тунелю.

2.6. Перевіряє габарит тунелю за допомогою габаритної рами на рухомих риштуваннях.

2.7. Здійснює контрольне нагнітання розчину в обробку і за обробку тунелю.

2.8. Встановлює у готові отвори (бурки) анкери у склепінні тунелю та замуровує їх.

2.9. Розламує дефектні місця бетонної (залізобетонної) обробки склепіння тунелю.

2.10. Чеканить нестандартні та складні шви у стінах тунелю, застосовуючи пневмо- або електроінструмент.

2.11. Відводить капіж від контактного провода.

2.12. Ліквідує провісні щілини у тунелі.

2.13. Карбує нестандартні та складні шви у склепінні або стінах тунелю, поблизу кабельних мереж із застосуванням риштувань та інших допоміжних або страхувальних пристроїв.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ремонтник штучних споруд 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.