Інструкція для посади "Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста цементо-піскозмішувального агрегату 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про технологічний процес і призначення цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації і робіт з інтенсифікації видобування нафти;
      - призначення, конструкцію, технічну характеристику і правила експлуатації цементнозмішувального або піскозмішувального агрегата;
      - будову, взаємодію і принцип роботи всіх вузлів агрегата;
      - характер можливих несправностей агрегата, заходи щодо їхнього запобігання та усунення;
      - будову цементовозів;
      - слюсарну справу.

1.4. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує цементнозмішувальний або піскозмішувальний агрегат (за умови одночасного змішування та нагнітання розчину під час гідророзриву пласта) під час проведення цементажу свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації і робіт з інтенсифікації видобування нафти.

2.2. Проводить підготовку цементнозмішувального або піскозмішувального агрегату до роботи.

2.3. Завантажує бункер агрегату цементом, піском і різноманітними тампонажними сумішами.

2.4. Бере участь у проведенні технологічного процесу цементування свердловин, гідравлічного розриву пласта, гідропіскоструминної перфорації, у роботах з інтенсифікації видобування нафти, готує і обважнює розчини.

2.5. Забезпечує нормальну роботу двигунів агрегата.

2.6. Керує автомашиною, заправляє її.

2.7. Оформлює документацію на виконувані роботи.

2.8. Проводить профілактичний і поточний ремонт агрегата.

2.9. Обслуговує обладнання цементовозів.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Моторист цементо-піскозмішувального агрегату 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.