Інструкція для посади "Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підйомника для випробування свердловин 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин;
      - конструкції свердловин;
      - технологічний процес і види робіт з випробування свердловин;
      - технічну характеристику, призначення і правила експлуатації підйомника, пересувного агрегата, обладнання свердловин, механізмів і пристроїв;
      - порядок виконання робіт з оснащення талевої системи;
      - правила обліку роботи підйомника;
      - способи ремонту двигуна, трансмісії, ходової частини і підйомних лебідок;
      - марки і сорти паливо-мастильних матеріалів;
      - основи електротехніки і слюсарну справу в обсязі роботи, що виконується.

1.4. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує підйомником, агрегатом у процесі робіт для випробування свердловин глибиною понад 1500 м, а також незалежно від глибини на похило спрямованих свердловинах і свердловинах з ускладненими геологічними умовами.

2.2. Готує підйомник, агрегат до роботи.

2.3. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі і демонтажі підйомника, агрегату в оснащенні талевої системи, в роботах з випробування та обладнання устя свердловин, керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій, силовим електрогенератором, встановленим на підйомнику.

2.4. Стежить за справністю роботи механізмів підйомника, агрегата, реєстратора.

2.5. Веде журнал обліку роботи підйомника, агрегата.

2.6. Керує автомашиною або трактором, їх заправкою.

2.7. Виконує профілактичний і поточний ремонти механізмів підйомника, агрегата, автомобіля, трактора.

2.8. Обслуговує пересувні електростанції потужністю до 100 кВт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймача для випробування свердловин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.