Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Апаратник нейтралізації 5-го розряду

Інструкція для посади "Апаратник нейтралізації 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник нейтралізації 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нейтралізації 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - правила ведення технологічного процесу нейтралізації;
      - будову та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, готової продукції;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник нейтралізації 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник нейтралізації 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник нейтралізації 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник нейтралізації 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний процес нейтралізації з одночасним керівництвом апаратниками нижчої кваліфікації.

2.2. Готує та завантажує реактори реагентами.

2.3. Стежить за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Контролює одержання розчину в реакторах до встановленого pH.

2.5. Заміряє витрати сировини та вихід готового продукту, оцінює їх якість за результатами аналізів.

2.6. Перекачує готовий продукт в ємкості для зберігання.

2.7. Підтримує оперативний зв'язок з суміжними цехами.

2.8. Стежить за станом устаткування.

2.9. Коректує процес за результатами аналізів та спостережень, керує регулювальними пристроями.

2.10. Бере участь у ремонтних роботах.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник нейтралізації 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник нейтралізації 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу нейтралізації і керівництво апаратниками у виробництвах: капролактаму, тринатрійфосфату, триполіфосфату, амофосу, нітрофену, діамонію фосфату, хромових сполук, хлоретилу, а також нейтралізація каустичного магнезиту азотною кислотою в апаратах закритого типу (реакторах) до встановленого pH, нейтралізація барієвих та стронцієвих солей соляно-кислим методом.