Інструкція для посади "Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії перемотувальних верстатів, правила користування контрольно-вимірювальними приладами;
      - методи зшивання та склеювання;
      - сорти та види електроізоляційних матеріалів, які застосовує у виробництві, та їх призначення;
      - методи упаковування та маркування перемотаних матеріалів;
      - види браку.

1.4. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перемотує електроізоляційні матеріали на перемотувальному верстаті.

2.2. Готує верстат до роботи.

2.3. Заправляє полотно крізь систему перевалочних валів, регулює його за шириною гільзи, зшиває та склеює кінці.

2.4. Визначає довжину матеріалу, який перемотує, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Регулює натягнення полотна за допомогою фрикційних пристроїв.

2.6. Відбраковує дефектні місця.

2.7. Упаковує перемотані матеріали в рулон та маркує їх.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Перемотувальник електроізоляційних матеріалів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.