Інструкція для посади "Черговий із забезпечення харчування пасажирів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий із забезпечення харчування пасажирів" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 3 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень пасажирів, їх харчування на борту повітряних суден;
      - розклад руху повітряних суден;
      - добовий план польотів;
      - організацію планування та диспетчерування;
      - виробничі зв'язки між підрозділами підприємства, що виконують підготовку повітряних суден до вильоту;
      - організацію оперативного обліку, організаційну техніку, засоби механізації, автоматизації та зв'язку;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці;
      - організацію виробництва та управління, організацію громадського харчування, санітарно-гігієнічні вимоги до бортового харчування;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Черговий із забезпечення харчування пасажирів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий із забезпечення харчування пасажирів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий із забезпечення харчування пасажирів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий із забезпечення харчування пасажирів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує оперативне регулювання процесів забезпечення пасажирів бортхарчуванням відповідно до виробничої програми перевезень, розкладу руху повітряних суден та добового плану польотів.

2.2. Координує роботу групи бортового харчування та цеху бортового харчування ресторану, забезпечує взаємодію з іншими службами авіапідприємства.

2.3. Здійснює оперативний контроль за станом виконання технологічного графіка забезпечення повітряного судна бортовим харчуванням (перевіряє комплектність посуду, наявність продуктів, якість та асортимент харчування, термін його реалізації, кількість та готовність транспортних засобів, кількість працівників, виділених для обслуговування повітряних суден тощо).

2.4. Вживає необхідних заходів із запобігання та усунення порушень ходу виробничого процесу, забезпечення повітряних суден бортовим харчуванням.

2.5. У разі зміни плану польотів приймає рішення з організації процесу забезпечення повітряних суден бортовим харчуванням в нових умовах.

2.6. Виявляє резерви виробництва, бере участь у складанні і внесенні змін до добового плану польотів.

2.7. Здійснює впровадження та забезпечує раціональне використання технічних засобів оперативного керування виробництвом.

2.8. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підприємства.

2.9. Веде встановлену документацію та звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий із забезпечення харчування пасажирів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий із забезпечення харчування пасажирів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.