Інструкція для посади "Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу робота або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника осердь трансформаторів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, будову та конструктивні особливості осердь трансформаторів третього габариту;
      - технічні вимоги до осердь;
      - основні методи складання;
      - призначення та будову пристроїв, вимірювальних приладів та інструментів, які застосовує;
      - правила випробування та перевірки заземлення осердь;
      - вплив якості складання та оброблення осердь на роботу трансформаторів.

1.4. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає, пресує та обробляє осердя трансформаторів третього габариту.

2.2. Користується спеціальними складальними пристроями, інструментом та підіймально-транспортним устаткуванням.

2.3. Перевіряє якість заземлення осердь за допомогою індуктора.

2.4. Визначає та усуває можливі дефекти у процесі оброблення осердь.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник осердь трансформаторів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Реактори третього та четвертого габаритів - складання та оброблення осердя.

5.2. Трансформатори спеціального призначення потужністю понад 100 кВА до 560 кВА - оброблення осердя.