Інструкція для посади "Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та способи підналагодження основних механізмів агрегатів механічного (гравітаційного) чи флотаційного збагачення руди;
      - будову контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів середньої складності;
      - основні технічні умови та вимоги до сировини, концентрату, проміжних продуктів, хвостів та шламів;
      - правила зберігання сировини, концентратів та відходів;
      - основи флотації у межах робота, яку виконує.

1.4. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує механічне (гравітаційне) чи флотаційне збагачення залізної руди під керівництвом машиніста більш високої кваліфікації.

2.2. Готує збагачувальний агрегат до роботи.

2.3. Дозує сировину.

2.4. Підналагоджує і виконує комплекс робіт з регулювання та нескладного поточного ремонту окремих механізмів і вузлів агрегату в процесі роботи.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст механічного чи флотаційного збагачення руди 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.