Інструкція для посади "Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж робота за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та принцип дії механічних та гідравлічних пресів для накладання свинцевих та алюмінієвих оболонок;
      - конструкцію кабелів, що виготовляє;
      - правила підбору та встановлення технологічного інструменту;
      - призначення та застосування контрольно-вимірювального інструменту;
      - вимоги до кабелів, що випускає.

1.4. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обпресовує кабелі свинцем чи алюмінієм під керівництвом обпресувальника більш високої кваліфікації.

2.2. Підкочує, встановлює і заміняє приймальні та віддавальні барабани або віддавальні кошики.

2.3. Бере участь у підбиранні та заміні технологічного інструменту.

2.4. Готує та завантажує свинцем плавильні печі.

2.5. Завантажує алюмінієвими зливками нагрівальні печі.

2.6. Наповнює свинцем реципієнт на гідравлічних пресах.

2.7. Подає кабель у прес.

2.8. Стежить за його якістю.

2.9. Керує розмотуванням кабелю з віддавальних кошиків.

2.10. Регулює натягнення кабелю на віддавальних барабанах.

2.11. Видаляє залишки алюмінію з прес-штемпелю.

2.12. Контролює геометричні параметри кабелю за допомогою контрольно-вимірювального інструменту.

2.13. Бере участь у розбиранні, чищенні та ремонті пресів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.