Інструкція для посади "Монтер кабельного виробництва 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтер кабельного виробництва 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією монтера кабельного виробництва 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - електричні схеми в процесі випробувань;
      - конструкції маслонаповнених плаваючих кабелів, які монтує, та порядок складання, випробування, підключення кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 35 кВ та переключення баків тиску;
      - методи та способи з'єднань для випробування будівельних довжин.

1.4. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає кінці газонаповнених та маслонаповнених кабелів високого та низького тиску напругою понад 110 до 220 кВ, плаваючого кабелю та кабелів з пластмасовою ізоляцією напругою до 35 кВ.

2.2. Монтує плаваючий кабель, його гарнітуру з вулканізацією та вилудженням окремих частин.

2.3. Монтує відрізки кабелів, будівельних довжин кабелів, муфт для приймально-здавальних та типових випробувань.

2.4. Складає остаточну арматуру та апаратуру маслонаповнених кабелів із застосуванням паяння припоєм, заливає деталі лаком та склеює бакелітові циліндри.

2.5. Складає схеми електричних випробувань та вмикає електровимірювальні прилади.

2.6. Застосовує під час підготовки до випробувань вакуумні насоси, гідравлічні преси для обпресування затискачів, дегазаційних установок для очищення ізоляційних масел.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтер кабельного виробництва 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.