Інструкція для посади "Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією старшого машиніста котельного устаткування V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, технічні характеристики устаткування;
      - теплові захисти й теплові схеми котельного відділення котлотурбінного цеху;
      - системи паливоподавання і пилоприготування;
      - принципові схеми теплового контролю і автоматики;
      - техніко-економічні показники роботи устаткування котельного відділення;
      - основи теплотехніки, електротехніки, механіки й водопідготовки.

1.4. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує надійну й економічну роботу всього котельного устаткування.

2.2. Проводить пуск, зупинку, випробування, опресування устаткування.

2.3. Розподіляє навантаження між котельними агрегатами в разі зміни диспетчерського графіка.

2.4. Здійснює перемикання в теплових схемах котельного відділення.

2.5. Виводить устаткування в ремонт.

2.6. Контролює мазуто- і газопроводи, системи пилоприготування, гідрозоловилучення.

2.7. Ліквідує аварійні ситуації в котельному відділенні.

2.8. Виявляє і усуває несправності в роботі устаткування.

2.9. Підготовляє робочі місця і допускає до робіт на допоміжному теплосиловому устаткуванні, проводить вторинний допуск і підготовку робочих місць для виконання робіт на котлоагрегатах з дозволу начальника зміни цеху.

2.10. Керує підлеглими робітниками.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший машиніст котельного устаткування VI група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Теплопродуктивність котла понад 50 Гкал/год.

5.2. Паропродуктивність котлів понад 100 та до 300 т/год.