Інструкція для посади "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту гідротурбінного устаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - детальну будову вузлів і елементів основного і допоміжного гідротурбінного устаткування, вантажопідйомних машин і механізмів, схеми трубопроводів гідротурбінної установки;
      - правила проведення робіт з регулювання, центрування відремонтованого устаткування;
      - основні дефекти устаткування і методи їх усунення;
      - правила вальцювання труб;
      - технічні умови на ремонт, складання і виготовлення складних вузлів і елементів гідротурбінного устаткування;
      - будову підшипників ковзання і кочення;
      - правила проведення робіт в закритих посудинах;
      - конструктивні особливості спеціальних інструментів і пристроїв, що застосовуються для ремонту гідротурбінного устаткування;
      - правила випробовування посудин і трубопроводів;
      - основні положення планово-запобіжного ремонту;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи електротехніки, механіки, гідравліки.

1.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання і випробовування вузлів і механізмів середньої складності основного і допоміжного устаткування поворотно-лопатевих і радіально-осьових гідротурбін зі швидкістю обертання ротора до 500 об./хв.: робочих коліс, направних апаратів, направних турбінних підшипників, системи техводопостачання маслоохолоджувачів і повітроохолоджувачів, водяних ежекторів і насосів всіх типів, трубопроводів і масловодозапірної арматури із застосуванням складного пневматичного та електрифікованого інструменту, спеціальних пристроїв, устаткування і засобів вимірювань.

2.2. Виконує вальцювання кінців сталевих і латунних трубок маслоохолоджувачів повітрям і їх гідравлічне випробовування.

2.3. Проводить слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.4. Проводить необхідні вимірювання під час ремонтів насосів, обертових механізмів, компенсаторів різної потужності, фільтрів, регуляторів всіх систем, трубопроводів, арматури, в тому числі діючої автоматично.

2.5. Виявляє і усуває дефекти на устаткуванні, виконує складальні, реконструктивні і монтажні роботи на трубопроводах і арматурі в діючому цеху гідроелектростанції, виконує такелажні роботи з вертикального і горизонтального переміщення вузлів і деталей за допомогою вантажопідйомних машин, механізмів і пристроїв.

2.6. Проводить випробовування такелажного устаткування і оснащення.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура масловодозапірна - випробовування на щільність.

5.2. Ежектори водяні - ремонт.

5.3. Колеса робочі гідротурбін - складання, розбирання схеми для гідравлічного випробовування робочого колеса під тиском в камері робочого колеса (підводна частина).

5.4. Маслоохолоджувачі, повітроохолоджувачі - заміна трубок.

5.5. Направні апарати гідротурбін - заміна вертикальних гумових ущільнень лопаток (підводна частина).

5.6. Насоси всіх типів - розбирання, ревізія, ремонт із заміною деталей і складання.

5.7. Підшипники гідротурбін - заміна гумових або лігнофолевих сегментів, вимірювання зазорів.

5.8. Поверхні рознімів - шабрування.

5.9. Сегменти знімні - розбирання кріпильних деталей і висування в нішу (підводна частина).

5.10. Система техводопостачання - опресування.

5.11. Шаблони і контршаблони профілів камер і лопатей робочого колеса гідротурбіни - виготовлення.