Інструкція для посади "Апаратник одержання сиропів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання сиропів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання сиропів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми вітчизняного та зарубіжного виробництва глюкози або патоки, рецептури, фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, ферментних препаратів, допоміжних матеріалів і готової продукції;
      - будову та правила експлуатації випарювального, фільтрувального, дозуючого, холодильного та сушильного устаткування різних типів;
      - методи забезпечення їхньої безперебійної і синхронної роботи;
      - режими охолодження сиропів та сушіння глюкози;
      - державні стандарти і технічні умови на сировину та готову продукцію;
      - норми витрат сировини, ферментних препаратів і допоміжних матеріалів;
      - будову апаратури, електронно-обчислювальної техніки, автоматів, схеми комунікацій, правила їх експлуатації;
      - правила ведення обліку та звітності;
      - правила зберігання та відпускання готової продукції.

1.4. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль та забезпечує ведення технологічного процесу одержання глюкозного та патокового сиропів на вітчизняному та зарубіжному обладнанні.

2.2. Несе відповідальність за додержання технологічного режиму.

2.3. Забезпечує необхідну якість та вихід глюкози й патоки без наднормативних витрат у виробництві.

2.4. Пускає та зупиняє основне та допоміжне устаткування.

2.5. Забезпечує за допомогою засобів автоматики, контрольно-вимірювальних приладів виконання технологічного режиму, безперебійної та синхронної роботи автоматів і апаратури, що входять до механізовано-автоматизованої лінії.

2.6. Запобігає та усуває причини відхилення від нормального технологічного режиму.

2.7. Визначає за допомогою контрольно-вимірювальних приладів та за результатами хімічних аналізів закінчення технологічного процесу одержання глюкозних та патокових сиропів, а також готової патоки.

2.8. Здійснює керування усіма стадіями технологічного процесу та координування робіт, що виконуються робітниками на лініях виробництва глюкози та патоки.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання сиропів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.