Інструкція для посади "Мармеладник-пастильник 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Мармеладник-пастильник 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - прийоми розливання та вибирання мармеладу вручну;
      - способи визначення моменту закінчення процесу желатування;
      - вимоги до батонів і кірочки апельсинно-лимонних скибок;
      - правила та прийоми обгортання батонів кірочкою.

1.4. Мармеладник-пастильник 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Мармеладник-пастильник 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Мармеладник-пастильник 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Мармеладник-пастильник 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розливає мармеладну масу у форми вручну.

2.2. Визначає момент закінчення процесу желатування.

2.3. Вибирає вручну охолоджений мармелад з форм на решета й укладає решета з мармеладом на візки.

2.4. Установлює лотки під мармеладо-розливальну машину.

2.5. Обгортає батони кірочкою та укладає їх на дошки.

2.6. Стежить за обсипанням батонів цукром, ріже батони на шматки певної довжини на агрегатах безперервної дії.

2.7. Склеює вручну половинки зефіру і укладає їх на решета.

2.8. Знімає заповнені решета з транспортера на стелажний майданчик.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Мармеладник-пастильник 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Мармеладник-пастильник 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.