Інструкція для посади "Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника блочної знесолюючої установки атомної електростанції IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми блочної знесолюючої установки (конденсатоочисток);
      - будову і процес відновлення фільтрів змішаної дії;
      - будову і процес відновлення перепускної спроможності електромагнітних фільтрів;
      - розташування устаткування, призначення засобів вимірювань, сигналізації та автоматичних регулювальників;
      - технологічні схеми установок з корекційного оброблення поживної води, гідразинно-аміачних установок;
      - режими експлуатації гідразинно-аміачних установок;
      - технологічні схеми устаткування баків регенераційних вод і насосного господарства;
      - норми якості основної поживної води;
      - норми якості води системи циркуляційного водопостачання;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - властивості хімічних реагентів, які вводяться до конденсатно-поживного тракту, їх дозування;
      - основи теплотехніки;
      - елементарні основи електротехніки, механіки і водопідготовки;
      - призначення та принципи роботи автоматичних регулювальників, теплових захистів блокування, сигналізації та засобів вимірювань.

1.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес знесолювання турбінного конденсату на блочних знесолюючих установках атомних електростанцій з сумарною потужністю понад 440 тис.кВт (обслуговування блочної знесолюючої установки з реагентним господарством; установки корекції водно-хімічного режиму II контуру (гідразинно-аміачної установки); ведення хімічного аналізу процесів регенерації, здійснення щоденного допуску за нарядами).

2.2. Обслуговує та забезпечує безперебійну роботу блочних знесолюючих установок, реагентного та бакового господарства, устаткування системи корекційного оброблення поживної води в різних режимах роботи енергоблока, устаткування установки підкислення системи технічного водопостачання.

2.3. Проводить промивання кулькового завантаження електромагнітних фільтрів; гідроперевантаження фільтруючих матеріалів; виносну регенерацію іонітових фільтрів розчинами лугів, кислот, солей; хімічний контроль технологічного процесу знесолювання та регулювання параметрів процесу за свідченнями засобів вимірювань та результатами хімічних аналізів; корекційне оброблення води II контуру; пуск, зупинки, опресування, випробовування устаткування, перемикання в схемах блочної знесолюючої установки.

2.4. Контролює технологічні параметри устаткування блочної знесолюючої установки, місцевого щита керування гідразинно-аміачної установки.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.6. Ліквідує аварійні ситуації на устаткуванні, яке обслуговує, в межах своєї компетенції.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник блочної знесолюючої установки атомної електростанції V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.