Інструкція для посади "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту устаткування подавання палива 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики устаткування подавання палива;
      - технічні умови на приймання механізмів або вузлів з ремонту;
      - способи і правила бракування спрацьованих деталей вантажопідйомних машин, механізмів, вантажозахватних пристроїв;
      - правила та інструкції з експлуатації та ремонту устаткування подавання палива, його регулювання;
      - правила відімкнення устаткування, що ремонтується, від діючих машин і механізмів;
      - правила статичного і динамічного балансування роторів, складання і розбирання муфт зчеплення будь-якої конструкції, випробовування такелажного оснащення, вантажопідйомних машин, споруд;
      - причини виникнення вібрації в машині;
      - способи і прийоми правлення валів механізмів;
      - технологію перезаливання підшипників ковзання;
      - правила виведення в ремонт, оформлення наряду-допуску;
      - правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - порядок і організацію робіт бригади з ремонту устаткування;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розбирання, реконструкцію, ремонт, припасовування, складання, регулювання і випробовування, реконструкцію складних вузлів устаткування подавання палива, слюсарну обробку деталей за 6 - 7 квалітетами (1 - 2 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.2. Приймає за кресленням виготовлені запасні частини, виготовлені зварні і клепані з'єднання.

2.3. Робить розмітку особливо складних деталей.

2.4. Перевіряє співвісність корпусів підшипників, геометричні розміри металоконструкцій, підкранових колій, направних конвеєрів, підіймача, стріли.

2.5. Організовує роботу з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.6. Визначає придатність деталей до подальшої роботи, можливості їх відновлення.

2.7. Перевіряє в роботі основне і допоміжне устаткування після ремонту і здає його в експлуатацію.

2.8. Виконує такелажні роботи з переміщення, складання, розбирання і установлення особливо складних і відповідальних вузлів, деталей і елементів устаткування.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту устаткування подавання палива 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вагоноперекидачі - напресування підшипників на головний вал.

5.2. Візки кранів-перевантажувачів - розбирання, ремонт, складання.

5.3. Вкладиші підшипників - заміна, перезаливання бабітом.

5.4. Дробарки - складання роторів.

5.5. Живильники лопатеві - складання коробки швидкостей, установлення на вал зрівняльної муфти.

5.6. Конвеєри стрічкові, скребкові, пластинчасті живильники - капітальний ремонт, випробовування.

5.7. Підшипники молоткових дробарок - ревізія, заміна, установлення вкладишів.

5.8. Пробооброблювальні машини - ремонт, налагодження, випробовування.

5.9. Талі, електротельфери - виявлення дефектів, напресування привідного шківа на черв'ячний вал зі шпонкою, розбирання і складання деталей на місці установлення під час техобслуговування.

5.10. Шестерні зубчастої передачі - центрування з вивіренням зчеплення вздовж профілю зуба.

5.11. Шестерні редуктора - ревізія.

5.12. Шпонки - виготовлення, заміна; підгонка.