Інструкція для посади "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електрослюсаря з ремонту устаткування розподільних пристроїв 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементи конструкції закритих і відкритих розподільних пристроїв напругою до 110 кВ;
      - мінімальні відстані, що допускаються між устаткуванням;
      - правила читання схем первинних з'єднань електроустаткування електричних станцій і підстанцій;
      - конструкції і принцип роботи трансформаторів потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ, призначення і конструкцію мастико- і маслонаповнених бакелітових і фарфорових вводів напругою до 110 кВ, а також прийоми робіт і послідовність операцій з їх ремонту;
      - будову і принцип дії вакуумсушильної печі;
      - вакуум-насосів, компресорної установки, цеолітової установки, струмообмежувального реактора, перемикаючих пристроїв типу РПН із струмообмежувальними реакторами, перемикачів ПБЗ всіх типів;
      - основні знання про схеми вторинних кіл;
      - методи проведення випробувань устаткування і компресорних установок;
      - правила виведення устаткування в ремонт і допуску до робіт в електроустановках;
      - правила і прийоми верхолазних робіт і робіт під напругою, організацію верхолазних і стропальних робіт;
      - способи і терміни випробовування такелажних засобів, захисних та ізолюючих пристроїв;
      - порядок організації роботи ланки;
      - основи електротехніки і механіки.

1.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт із частковою заміною елементів устаткування, регулюванням і налагодженням електроустаткування відкритих і закритих розподільних пристроїв напругою до 35 кВ, ремонт без зміни обмоток і технічне обслуговування силових трансформаторів загального призначення з пристроєм ПБЗ напругою 35 кВ всіх потужностей і потужністю до 40000 кВА напругою 110 кВ, вимірювальних трансформаторів напругою до 35 кВ, спеціальних сухих і масляних трансформаторів потужністю до 6300 кВА напругою до 35 кВ.

2.2. Проводить капітальний ремонт зі зміною обмоток трансформаторів з пристроєм ПБЗ напругою до 35 кВ всіх потужностей із застосуванням електричного, пневматичного інструменту, вимірювального інструменту, відповідного такелажу.

2.3. Здійснює розбирання, заміну зламаних деталей, армування, вакуумсушіння і заливання трансформаторним маслом негерметичних маслонаповнених вводів напругою до 110 кВ.

2.4. Проводить осушення і очищення трансформаторного масла цеолітовою установкою.

2.5. Здійснює слюсарну обробку деталей за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності) з підгонкою і доводкою.

2.6. Ремонтує і здійснює технічне обслуговування вводів і внутрішньої ізоляції вимикачів.

2.7. Ремонтує рухомі й нерухомі контакти та дугогасильні пристрої, перевіряє стан і усуває дефекти приводів вимикачів.

2.8. Ремонтує кришки, баки, підйомні, вихлопні пристрої, повітрозбірники і запобіжні клапани.

2.9. Здійснює ремонт реакторів, дугогасячих котушок, силових трансформаторів напругою до 110 кВ без розкриття активної частини.

2.10. Перевіряє ізолятори, роз'єднувачі і проводить їх відбраковування.

2.11. Ремонтує компресорні установки.

2.12. Підбирає необхідне такелажне оснащення для підйому і переміщення вузлів і деталей устаткування, виконує роботи за допомогою вантажопідйомних машин і механізмів, спеціальних пристроїв.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вимикачі масляні або повітряні напругою 35 кВ всіх типів розбирання, ремонт із заміною дефектних деталей, складання.

5.2. Вводи маслонаповнені 110 Кв - ремонт із заміною розширювача, фарфорової оболонки з наступним заповненням маслом.

5.3. Вимикачі маслонаповнені ВМГ-133 - переміщення під час його заміни в умовах діючого устаткування.

5.4. Захисти азотні трансформаторів - ремонт і технічне обслуговування.

5.5. Компресори типу ВШ, ЗВШ - ремонт із заміною деталей.

5.6. Низьковольтна апаратура - ремонт.

5.7. Перемикачі відгалужень обмоток на трансформаторах ТД-40000/35 - заміна.

5.8. Роз'єднувачі, віддільники, короткозамикачі на напругу 10, 35, 110 кВ всіх типів - ремонт із заміною деталей (елементів).

5.9. Розрядники вентильні до 35 кВ - установлення.

5.10. Трансформатори напруги й струму до 110 кВ - ремонт з підніманням та оглядом виємної частини і заміною масла.

5.11. Трансформатори напругою 35 кВ - ремонт із заміною обмоток, з розбиранням магнітопроводу.

5.12. Трансформатори напруги й струму до 110 кВ - заміна.

5.13. Трансформатори силові потужністю 40000 кВА, напругою до 110 кВ - ремонт без зміни обмоток.

5.14. Установки дегазації масла - ремонт.

5.15. Цеоліти - сушіння.