Інструкція для посади "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту парогазотурбінного устаткування 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, кінематичні і гідравлічні схеми основного й допоміжного устаткування, що ремонтується;
      - методи ремонту, складання, демонтажу й монтажу, перевірки на точність і випробовування відремонтованого устаткування;
      - допустимі навантаження на вузли, деталі й механізми устаткування і профілактичні заходи щодо запобігання пошкодженням, корозійному спрацюванню та аваріям;
      - основні технічні показники нормальної роботи турбоагрегату, види основних його пошкоджень;
      - схеми головних паропроводів, живильних і дренажних трубопроводів, маслосистеми, системи регулювання, захисту й паророзподілу турбінної установки;
      - терміни огляду посудин, що працюють під тиском, підіймачів, кранів;
      - методи визначення якості матеріалів, придатності арматури залежно від параметрів середовища;
      - правила випробовування і зберігання такелажних пристроїв і оснащення, вантажопідйомних машин і механізмів;
      - порядок і організацію робіт бригади з ремонту турбін;
      - нормування.

1.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ремонт, реконструкцію, відновлення, складання, регулювання, випробовування і налагодження особливо складних вузлів і механізмів турбоагрегатів парових і газових, арматури високого і надвисокого тиску, устаткування спецводоочищення з використанням особливо складних засобів механізації, інструменту з пневматичним і електричним приводом, складних засобів вимірювань, такелажних і транспортних засобів.

2.2. Перевіряє якість виготовлених деталей і відповідність їх розмірів до креслень.

2.3. Ремонтує і налагоджує системи регулювання, захисту й паророзподілу турбоагрегату, відновлює ущільнюючі поверхні в парових і водяних засувках високого й надвисокого тиску великих розмірів.

2.4. Проводить вимірювання і заповнює формуляри.

2.5. Перевіряє і підготовляє відремонтовані вузли турбоагрегату до випробовування, бере участь у їх налагодженні зі здаванням в експлуатацію під навантаженням.

2.6. Організовує роботи з ремонту і налагодження устаткування і ремонтних пристроїв, вантажопідйомних машин і механізмів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали турбіни - заміна оболонки валу.

5.2. Диски упорні роторів турбін - проточування, шліфування, перевірка на биття, заміна диску.

5.3. Конденсатори - повна або часткова заміна трубок, хімічне чищення, гідравлічне випробовування.

5.4. Клапани стопорні, регулюючі - заміна, наварювання і розточування сідел.

5.5. Насоси всіх типів, у тому числі турбоживильні з гідромуфтою - повний ремонт, проведення вимірювань, випробовування і пуск.

5.6. Підігрівачі високого й низького тиску - ремонт із заміною трубок.

5.7. Регулятори частоти обертання - ревізія і ремонт гідромеханічної частини, арматури й маслонасосів.

5.8. Система регулювання турбіни - ремонт, настроювання, зняття характеристик.

5.9. Установки газотурбінні - налагодження системи регулювання подавання газотурбінного палива.

5.10. Ущільнення надбандажні - перевірка, підгонка і установлення мінімальних зазорів, заміна окремих вставок.