Інструкція для посади "Халвомісильник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Халвомісильник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача білкових мас 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію й технологічні режими приготування халви, методи органолептичного визначення готовності та якості халви;
      - будову та правила експлуатації обслуговуваного устаткування.

1.4. Халвомісильник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Халвомісильник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Халвомісильник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Халвомісильник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес вимішування халви на халвомішалках або вручну.

2.2. Під час механізованого замішування пускає і зупиняє машини, стежить за ними та контролює їх роботу.

2.3. Регулює процес вимішування суміші білкової маси з карамельною масою.

2.4. Забезпечує в процесі вимішування суміші безперервне витягування ниток карамельної маси та одержання халви однорідної консистенції і шарувато-волокнистої структури.

2.5. Передає халву до розфасовування.

2.6. Під час ручного замішування завантажує білкову масу в чаші, установлює їх на візки, додає збиту карамельну масу, вимішує суміші в декілька прийомів для одержання необхідної структури халви.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Халвомісильник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Халвомісильник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Халвомісильник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Халвомісильник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Халвомісильник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Халвомісильник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Халвомісильник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Халвомісильник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Халвомісильник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Халвомісильник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.