Інструкція для посади "Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - норми витрат цукрової пудри;
      - вимоги до якості обсипання;
      - правила експлуатації транспортерів;
      - прийоми обсипання виробів цукровим піском або пудрою;
      - норми витрат цукру.

1.4. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обсипає зефір, пастилу, мармелад цукровим піском або пудрою на вібраторах або вручну.

2.2. Завантажує вібратор цукровим піском або пудрою, вмикає вібратор, стежить за його роботою.

2.3. Стежить за рівномірним обпудрюванням пласта пастили на агрегаті безлоткового розливання пастили, правильним переходом пласта з верхньої стрічки на нижню, роботою рефлекторів і промиванням стрічки.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обсипальник кондитерських виробів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.