Інструкція для посади "Виробник сагової крупки 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник сагової крупки 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення сагової крупки;
      - технологічний режим запарювання сагової крупки, принцип роботи обслуговуваного устаткування;
      - вимоги до якості сагової крупки;
      - правила відбору проб.

1.4. Виробник сагової крупки 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник сагової крупки 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник сагової крупки 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник сагової крупки 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення зернят саго (сагової крупки) правильної кулястої форми шляхом скачування зволоженого крохмалю на спеціальних катальних барабанах.

2.2. Зволожує крохмаль, засипає його в барабани.

2.3. Регулює роботу барабана за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями.

2.4. Замінює сита.

2.5. Веде технологічний процес запарювання сирої сагової крупки гострою парою у парильних апаратах періодичної та безперервної дії.

2.6. Регулює рівномірне надходження сагової крупки на стрічку і подавання пари в парову камеру або трубу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і візуальними спостереженнями.

2.7. Пускає та зупиняє устаткування.

2.8. Проводить періодичну перевірку справності стрічки та її нормального натягу.

2.9. Чистить устаткування, усуває дрібні несправності в його роботі.

2.10. Відбирає проби.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник сагової крупки 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник сагової крупки 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.