Інструкція для посади "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника одержання екструзійних крохмалепродуктів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва екструзійних крохмалепродуктів;
      - будову і конструктивні особливості устаткування, що застосовується у виробництві екструзійних крохмалепродуктів;
      - державні стандарти та технічні умови на готову продукцію;
      - норми витрат сировини та допоміжних матеріалів;
      - методи контролю виробництва, його облік;
      - способи регулювання технологічного режиму, правила ведення технічної документації;
      - методику розрахунків потрібної кількості компонентів сировини.

1.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання екструзійних крохмалепродуктів у екструзійних установках.

2.2. Здійснює контроль за правильністю дозування компонентів сировини, підготовкою матеріалів до перероблення.

2.3. Забезпечує роботу екструдерів у заданому режимі, регулює їх роботу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, результатами аналізів і візуальними спостереженнями.

2.4. Забезпечує якість готової продукції згідно з вимогами технічних умов.

2.5. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

2.6. Веде розрахунки потрібної кількості сировини та допоміжних матеріалів.

2.7. Відбирає проби.

2.8. Приймає сировину та здає готову продукцію.

2.9. Веде облік готової сировини та технічну документацію.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник одержання екструзійних крохмалепродуктів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.