Інструкція для посади "Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії для виробництва жувальної гумки 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва жувальної гумки, її загортання і пакування;
      - технологічні режими виконуваних процесів;
      - вимоги до якості сировини і готової продукції, її загортання та пакування;
      - будову та кінематичні схеми устаткування обслуговуваної лінії;
      - допустимі норми витрат готової продукції та загортальних матеріалів.

1.4. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення і формування жувальної гумки на комплексно-механізованій лінії.

2.2. Розігріває основу маси у термоустановці.

2.3. Контролює дотримання встановленої температури маси гумки, запобігає та усуває причини її відхилення від норми.

2.4. Приймає компоненти маси жувальної гумки.

2.5. Веде технологічні процеси прокачування й екструдування маси.

2.6. Ріже, калібрує пластини.

2.7. Заміряє товщину пласта і пластин.

2.8. Пускає та зупиняє основне та допоміжне обладнання лінії.

2.9. Веде процес загортання і пакування жувальної гумки на загортково-пакувальній лінії.

2.10. Завантажує автомати лінії пластинами жувальної гумки, заправляє загортковими матеріалами: фольгою, триплексом, етикетками.

2.11. Контролює якість поштучного і групового загортання.

2.12. Формує блоки і пакує їх у коробки.

2.13. Контролює роботу електронних та блокуючих пристроїв загортальних і пакувальних автоматів лінії, забезпечує їх безперебійну роботу.

2.14. Контролює якість загортання і пакування жувальної гумки у блоки та коробки.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор лінії для виробництва жувальної гумки 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.