Інструкція для посади "Карамельник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Карамельник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією карамельника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури, технологічні режими та способи виготовлення карамелі з різними начинками;
      - асортимент і властивості карамельних мас та начинок;
      - вимоги до якості карамелі з начинкою;
      - конструктивні особливості та правила експлуатації та регулювання роботи устаткування для виготовлення різних видів карамелі.

1.4. Карамельник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Карамельник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Карамельник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Карамельник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення карамелі з начинкою на карамелеформувальному агрегаті.

2.2. Перевіряє та регулює роботу машини та механізмів агрегату.

2.3. Забезпечує своєчасну підготовку та подавання карамельної маси й начинок до формування.

2.4. Розпластовує карамельну масу на проминальних машинах або вручну.

2.5. Готує карамельний пласт, накладає його на трубку начинконаповнювача катальної машини.

2.6. Темперує начинки та подає механізованим способом або вручну до начинконаповнювача.

2.7. Вводить начинки через трубку наповнювача в карамельний батон.

2.8. Пропускає батон через калібрувально-відтягувальний механізм.

2.9. Стежить за процесом формування карамелі на машинах із штампувальними або різальними ланцюгами.

2.10. Під час вироблення карамелі з підйомними густими начинками виготовляє карамельний "конверт", наповнює його начинкою, закриває та витягує "конверт", закладає в катальну машину для наступного формування.

2.11. Під час вироблення карамелі в барвистій оболонці - багаторазово складає та витягує різнокольорові карамельні маси у візерунчастий пласт і загортає в нього "конверт" з начинкою.

2.12. Веде процес виготовлення карамелі з начинкою на безперервно-потоковій механізованій лінії.

2.13. Веде контроль за дотримуванням технологічних режимів та усуває несправності в роботі на всіх фазах виробництва карамелі.

2.14. Стежить за роботою контрольно-вимірювальних приладів.

2.15. Забезпечує взаємодію всього обладнання лінії, пов'язаного з роботою карамелеформувального агрегату.

2.16. Регулює завантаження, режим та ритм роботи варильної апаратури, дозаторів, охолоджувальних пристроїв, промивальної, катально-начиняльної та темперувальної машин, формувального агрегату, апарата для глянцювання, фасувального автомата, загортальних машин та транспортерів.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Карамельник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Карамельник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Карамельник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Карамельник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Карамельник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Карамельник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Карамельник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Карамельник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Карамельник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Карамельник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.