Інструкція для посади "Машиніст терткових машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст терткових машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва сирого крохмалю й режим подрібнення картоплі на терткових машинах;
      - види сировини для виготовлення крохмалю;
      - вимоги до якості промивання картоплі, ступінь її подрібнення;
      - будову та правила обслуговування терткових машин, механізмів, насосів.

1.4. Машиніст терткових машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст терткових машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст терткових машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст терткових машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес подрібнення картоплі на терткових машинах різних конструкцій.

2.2. Здійснює профілактичний огляд терткової машини, очищає забруднені поверхні, проводить набір барабана тертковими пилочками.

2.3. Регулює зазор між притискною колодкою і барабаном.

2.4. Розклинює та заклинює барабан.

2.5. Здійснює заміну сітки барабана.

2.6. Перевіряє якість промивання картоплі.

2.7. Регулює рівномірне надходження картоплі у бункер терткової машини з метою якісного подрібнення картоплі, відділяє домішки.

2.8. Перевіряє якість кашки (м'язги).

2.9. На підприємствах громадського харчування - здійснює перекачування крохмального молока у відстійні чани, спускає сокову воду, промиває крохмаль, видаляє домішки й вивантажує промитий крохмаль, визначає його якість.

2.10. Обслуговує терткову машину, розмішувальні механізми і насоси, забезпечує їхню безперебійну роботу.

2.11. Пускає і зупиняє устаткування.

2.12. Проводить періодичне чищення та промивання машин.

2.13. Усуває дефекти в роботі обслуговуваного устаткування.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст терткових машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст терткових машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.