Інструкція для посади "Оператор поштового зв'язку 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поштового зв'язку 1-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією оператора поштового зв'язку 2 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - порядок приписки поштових відправлень до документів;
      - тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги;
      - порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - інструкції з виплати пенсій і допомоги;
      - порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв'язку України;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань;
      - розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань;
      - контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань;
      - список газетних вузлів України;
      - керівництва з приймання, направленню міжнародних поштових відправлень, правила з оброблення та відправлення міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну;
      - правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом;
      - правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну;
      - правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України;
      - абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування;
      - правила роботи з електронно-обчислювальною технікою;
      - інструкцію про порядок обліку та збереження умовних цінностей;
      - Закон України "Про захист прав споживачів".

1.4. Оператор поштового зв'язку 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поштового зв'язку 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поштового зв'язку 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поштового зв'язку 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює контроль за вихідними, вхідними й оплаченими грошовими переказами.

2.2. Приймає від відділів соціального захисту документи на виплату пенсій, перевіряє та обробляє їх.

2.3. Контролює виплату пенсій і грошових допомог та звіт про виплачену пенсію у відділеннях зв'язку, готує зведену звітність для органів соціального захисту по виплаченій пенсії за район, що надсилається до центру нарахування і виплати пенсій та грошових допомог.

2.4. У разі роботи у пунктах збору, підготовки і передачі даних - здійснює контроль і передавання переказної інформації за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

2.5. У разі роботи у філіалі оброблення та перевезення пошти, центрах, зональних вузлах - оформляє наряди роз'їзним бригадам на поїздки у поштових вагонах; веде облік робочого часу.

2.6. У разі роботи у філіалі оброблення переказних та міжнародних рахунків - контролює операції з переказами за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

2.7. У разі роботи в дільниці умовних цінностей - здійснює оперативний облік і контроль знаків поштової оплати та інших умовних цінностей, забезпечує їх збереження.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поштового зв'язку 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поштового зв'язку 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.