Інструкція для посади "Фельд'єгер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельд'єгер" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку;
      - порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України;
      - плани направлення відправлень за маршрутами;
      - адміністративно-територіальний поділ України.

1.4. Фельд'єгер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельд'єгер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельд'єгер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельд'єгер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає від центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки.

2.2. Оброблює ці відправлення, зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до Інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку.

2.3. Супроводжує цінні відправлення.

2.4. Здійснює охорону об'єктів зв'язку.

2.5. Обслуговує юридичних і фізичних осіб в районних центрах (виділених містах) кущовим порядком.

2.6. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- й автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах.

2.7. Обслуговує спецмаршрути.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельд'єгер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельд'єгер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельд'єгер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельд'єгер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельд'єгер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельд'єгер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельд'єгер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельд'єгер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельд'єгер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельд'єгер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельд'єгер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельд'єгер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельд'єгер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельд'єгер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельд'єгер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельд'єгер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.