Інструкція для посади "Оператор поштового зв'язку 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор поштового зв'язку 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні документи, інструкції та інші нормативні документи, які використовуються на даному робочому місці;
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - порядок приписки поштових відправлень до документів;
      - тарифи на послуги зв'язку й тарифи на інші послуги;
      - порядок приймання передплати та переадресування періодичних видань;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - інструкції з виплати пенсій і допомоги;
      - порядок ведення касових операцій дирекціями поштового зв'язку України;
      - Поштові правила;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку;
      - порядок сортування, оброблення кореспонденції та періодичних видань;
      - розклади руху поштового транспорту, плани направлення пошти та періодичних видань;
      - контрольні строки проходження поштових відправлень та періодичних видань;
      - список газетних вузлів України;
      - керівництва по прийому, направленню міжнародних поштових відправлень, правила по обробленню та відправленню міжнародної пошти в установах міжнародного поштового обміну;
      - правила розповсюдження періодичних друкованих видань, правила перевезення пошти автомобільним транспортом;
      - правила прийому та відправки міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну;
      - правила перевезення пошти та експлуатації поштових вагонів на залізницях України;
      - абетковий покажчик районних центрів і міст республіканського та обласного підпорядкування;
      - правила роботи з електронно-обчислювальною технікою;
      - інструкцію про порядок обліку і збереження умовних цінностей;
      - Закон України "Про захист прав споживачів".

1.4. Оператор поштового зв'язку 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор поштового зв'язку 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор поштового зв'язку 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор поштового зв'язку 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає, обробляє, відправляє та видає внутрішню та міжнародну просту та рекомендовану кореспонденцію, обробляє мішки з письмовою кореспонденцією та періодичними виданнями, виписує супровідні документи.

2.2. Здійснює передплату на періодичні видання, видає письмову кореспонденцію, адресовану "До запитання".

2.3. Оформляє не вручені поштові відправлення.

2.4. Реалізує знаки поштової оплати та інш.

2.5. Контролює доставку кореспонденції та періодичних видань.

2.6. Складає сортувальні таблиці і вносить зміни до них.

2.7. Сортує і розкладає поштові відправлення та періодичні видання по доставочних дільницях та видає їх листоношам.

2.8. Кладе поштові відправлення та періодичні видання в абонентські скриньки, що розміщені у відділеннях зв'язку.

2.9. Переадресовує періодичні видання.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор поштового зв'язку 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор поштового зв'язку 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.