Інструкція для посади "Фельд'єгер із спеціальних доручень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельд'єгер із спеціальних доручень" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією фельд'єгеря - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Інструкцію з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставляння відправлень спеціального зв'язку;
      - порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, передбаченої Інструкцією про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї на підприємствах зв'язку України;
      - плани направлення відправлень за маршрутами;
      - адміністративно-територіальний поділ України.

1.4. Фельд'єгер із спеціальних доручень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельд'єгер із спеціальних доручень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельд'єгер із спеціальних доручень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельд'єгер із спеціальних доручень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає від центральних та місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій і військових частин пакети, посилки та упаковки.

2.2. Обробляє ці відправлення.

2.3. Зберігає, перевозить та доставляє їх адресатам відповідно до інструкції з технології порядку приймання, оброблення, збереження, перевезення та доставки відправлень спеціального зв'язку.

2.4. Обслуговує юридичних і фізичних осіб у районних центрах (виділених містах) кущовим порядком.

2.5. Доставляє відправлення залізничними, водними, авіа- та автомаршрутами та здійснює обмін відправленнями з фельд'єгерями на маршрутах.

2.6. Перевозить та доставляє адресатам урядові та високоцінні відправлення.

2.7. Обслуговує спецмаршрути.

2.8. Здійснює керівництво роботою районних пунктів спеціального зв'язку та роботою фельд'єгерів, які обслуговують магістральні, міжобласні та внутрішньообласні маршрути та здійснюють обмін відправлень з фельд'єгерями в обласних і республіканських центрах.

2.9. Наводить довідки під час розшукування відправлень, складає статистичну звітність.

2.10. Чергує на вузлі спецзв'язку.

2.11. Здійснює експлуатаційний та наступний контроль.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельд'єгер із спеціальних доручень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельд'єгер із спеціальних доручень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.