Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію холодильного устаткування різних систем, схеми розташування трубопроводів, технологічний процес виробництва холоду та коефіцієнт корисної дії холодильного устаткування;
      - контрольно-вимірювальні прилади, які застосовуються;
      - правила приймання та випробування устаткування після ремонту;
      - правила ведення технічної та облікової документації.

1.4. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Заправляє холодоагентом холодильне устаткування.

2.2. Регулює роботу насосів, ресиверів, конденсаторів, випарників та інших механізмів холодильного устаткування.

2.3. Наглядає за роботою двигунів, повітропроводів, апаратури та приладів холодильного устаткування.

2.4. Виконує ремонт агрегатів та апаратури холодильного устаткування.

2.5. Бере участь у всіх видах ремонтних робіт.

2.6. Здійснює контроль та регулювання робочих параметрів холодильного устаткування.

2.7. Приймає та випробовує відремонтоване холодильне устаткування та обладнання систем кондиціонування повітря.

2.8. Веде робочу документацію.

2.9. Виявляє пошкодження в роботі пристроїв холодильного устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування холодильного устаткування електрозв'язку 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Регулювання роботи насосів холодильного устаткування; знімання індикаторних діаграм, випробування відремонтованої системи кондиціонування повітря.