Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 6 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи теорії зв'язку;
      - принцип дії електронної апаратури та устаткування;
      - монтажні схеми обслуговуваного устаткування;
      - основи обчислювальної техніки та інформатики;
      - способи захисту мікросхем від впливу статичної напруги;
      - Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує та виконує позапланові ремонти електронного устаткування на базі обчислювальної техніки.

2.2. Ремонтує складне електронне устаткування з використанням діагностичного устаткування.

2.3. Ремонтує ТЕЗ (типові елементи заміни) в блоках електронних телеграфних апаратів, терміналів, вимірювальної апаратури, телеграфних станцій, усіх типів каналоутворюючого устаткування.

2.4. Здійснює технічний огляд окремих вузлів і пристроїв, контроль і діагностику параметрів та надійності електронних елементів устаткування.

2.5. Здійснює тестові перевірки з метою своєчасного виявлення пошкоджень.

2.6. Розбирає, ремонтує, налагоджує периферійні пристрої (дисководи, принтери, друкувальні голівки тощо).

2.7. Усуває складні пошкодження в координатному устаткуванні.

2.8. Налагоджує, тренує та встановлює нове електронне технологічне устаткування та контрольно-випробувальну апаратуру.

2.9. Виконує особливо складні монтажні роботи під час установлення нового устаткування і реконструкції діючого.

2.10. Настроює особливо складне устаткування та апаратуру на базі засобів електронно-обчислювальної техніки: багатоканальну електронну каналоутворюючу апаратуру, апаратуру контролю телеграфних каналів, кінцеве електронне устаткування телеграфного, факсимільного зв'язку та передачі даних і вимірювальну апаратуру.

2.11. Керує електромонтерами, які виконують усі види робіт на устаткуванні та апаратурі.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Усунення складних пошкоджень в координатному устаткуванні; ремонт складного електронного устаткування.