Інструкція для посади "Черговий відповідальний за обмін пошти", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Черговий відповідальний за обмін пошти" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи в галузі поштового зв'язку - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, розпорядження керівних органів та організацію виробничого процесу з питань оброблення, перевезення і обміну пошти;
      - "Поштові правила";
      - адміністративно-територіальний поділ України;
      - контрольні терміни проходження поштових відправлень та періодичних видань;
      - тарифи на послуги поштового зв'язку;
      - розклад руху всіх видів транспорту, який перевозить пошту;
      - плани направлення пошти та періодичних видань;
      - латинській шрифт;
      - порядок обліку робочого часу;
      - порядок ведення виробничої документації;
      - основи економіки, організації виробництва та управління;
      - положення про структурний підрозділ;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Черговий відповідальний за обмін пошти призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Черговий відповідальний за обмін пошти підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Черговий відповідальний за обмін пошти керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Черговий відповідальний за обмін пошти під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасний обмін пошти й періодичних видань в установлені контрольні терміни та згідно з планами направлення пошти і періодичних видань відповідно до існуючих правил та інструкцій.

2.2. Здійснює керівництво й бере участь у прийманні і відправленні пошти.

2.3. Оформляє документи на прийняту і відправлену пошту.

2.4. Приймає на початку зміни повідправлену пошту, іменні речі, посібники, поштову тару та інші матеріали і здає їх після закінчення зміни.

2.5. Вживає заходів для забезпечення збереження пошти.

2.6. Веде облік надходження і відправлення пошти та установленої виробничої документації.

2.7. Виконує та контролює виконання працівниками зміни поштових правил, інструкцій, розпоряджень з питань оброблення, перевезення та обміну пошти.

2.8. У разі відсутності керівника підрозділу та його заступника забезпечує адміністративне керівництво.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Черговий відповідальний за обмін пошти має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Черговий відповідальний за обмін пошти має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Черговий відповідальний за обмін пошти має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Черговий відповідальний за обмін пошти має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Черговий відповідальний за обмін пошти має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Черговий відповідальний за обмін пошти має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Черговий відповідальний за обмін пошти має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Черговий відповідальний за обмін пошти має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Черговий відповідальний за обмін пошти має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Черговий відповідальний за обмін пошти несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.