Інструкція для посади "Листоноша 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Листоноша 1-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші 2 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та категорії поштових відправлень;
      - порядок доставки адресатам усіх видів поштових відправлень та періодичних видань;
      - порядок виплати пенсії та грошової допомоги, тарифи на пересилку окремих видів поштових відправлень;
      - розташування вулиць, будинків, квартир, схему доставочних дільниць;
      - контрольні терміни доставки поштових відправлень;
      - Закон України "Про захист прав споживачів", Правила користування послугами поштового зв'язку, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

1.4. Листоноша 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Листоноша 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Листоноша 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Листоноша 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Доставляє поштові відправлення та періодичні видання.

2.2. Отримує письмову кореспонденцію, повідомлення на одержання грошових переказів, посилок, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, періодичні видання, пенсійні відомості та грошову готівку.

2.3. Готує отримані поштові відправлення та періодичні видання для доставки.

2.4. Доставляє адресатам поштові відправлення, пенсію та грошову допомогу, грошові перекази, періодичні видання згідно з поштовими правилами та у встановлені контрольні терміни.

2.5. Роз'яснює адресатам порядок приймання та видавання кореспонденції, правильність написання адреси, інформує про режим роботи відділень зв'язку.

2.6. Наводить довідки щодо адресатів, які не проживають за даною адресою.

2.7. Оформляє поштові відправлення, які не були вручені адресатам, документи на доставлену реєстровану кореспонденцію та повідомлення про вручення поштових відправлень.

2.8. Підбирає доставочні картки на газети та журнали, складає ходовики на доставку.

2.9. Рекламує послуги поштового зв'язку.

2.10. Реалізує знаки поштової оплати, газети, здійснює передплату на періодичні видання.

2.11. Надає послуги поштового зв'язку, приймає різні види платежів від населення.

2.12. Виймає листи з поштових скриньок, здійснює контроль за станом абонентських скриньок.

2.13. Виконує Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Листоноша 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Листоноша 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Листоноша 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Листоноша 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Листоноша 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Листоноша 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Листоноша 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Листоноша 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Листоноша 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Листоноша 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи у міській службовій пошті - одержує письмову кореспонденцію в установах, для відправлення за призначенням.Міський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 5 та більше доставочних дільницях.

5.2. Сільський листоноша обслуговує одну доставочну дільницю та здійснює підміну листонош на 3 і більше доставочних дільницях.